"Scroll down for English"

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Noble Goods Co. (met KvK-nummer: 67387683), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@noblegoods.co of per post: Noble Goods Co. Hardebollenstraat 1 BIS, 3512TP Utrecht. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer +31 (0)30 268 31 68 en of via facebook op: www.facebook.com/noblegoods.co

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.


Artikel 1 - Producten

Wij verkopen kleding, schoenen en skateboard onderdelen.

Artikel 2 - Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie, Klarna, PayPal verzorgt deze betaalservice.

De verzendkosten komen voor uw rekening.


Artikel 3 - Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL, Homerr, DHL, UPS, DPD verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. 
 

Artikel 4 - Retour
U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@noblegoods.co. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. 

De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Tijdschriften en ondergoed kunnen niet retour worden gezonden.
 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. 

 

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. 

 

Artikel 7 - Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@noblegoods.co. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen Zeven dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen Drie dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 

 

Artikel 8 - Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.

 

<><><><><>><><><><><><><><>

 

TERMS AND CONDITIONS (ENGLISH VERSION)
These are our general terms and conditions. Together with the references contained herein, these terms and conditions apply to any agreement that we, Noble Goods Co. (registered with the Dutch Chamber of Commerce – Kamer van Koophandel – under number 67387683), enter into with you. Should you have any questions, please do not hesitate to contact us via info(a)noblegoods.co or via regular mail: Noble Goods Co. Hardebollenstraat 1 BIS, 3512TP Utrecht The Netherlands. You can also reach us by phone: +31 (0)30 268 31 68 and on Facebook at www.facebook.com/noblegoods.co. We reserve the right to amend these Terms from time to time. By entering into an agreement with us, you agree that the most recent version of our terms and conditions will always apply.

Article 1 - Products 
We sell We sell skateboarding hardware, sneakers and clothing.

Article 2 - Payments
The (total) price of our products is indicated in our webshop. You can pay on our website via Creditcard, PayPal, iDeal, Bank transfer, Bitcoins, Cash on Delivery or Klarna Afterpay. Any shipping costs will be borne by you.
 
Article 3 - Delivery
We will deliver your product to the address you have specified. Once we have dispatched your product, we can no longer amend the address. PostNL, Homerr, DHL, UPS, DPD is our fulfillment partner and handles the distribution of our products. When your product is dispatched, we will give you a track & trace code, which gives you the opportunity to trace your product. We undertake to deliver products as soon as possible. If a delivery is delayed, we will notify you via e-mail. We guarantee that a delivery will always be made within 30 days of our order confirmation. If we do not meet that guarantee, you have the option to (a) request an immediate refund of the purchase price for the product(s), or (b) request that we send a product that replaces the initial product.
 
Article 4 - Returns
You can always return a product, provided you do so within 14 days of receipt (the "withdrawal period") (and, if applicable, only if the product is still sealed). To return products, you can fill out the return form, or send an email to info(a)noblegoods.co. Upon confirmation by us, you must send the product back within 5 days. We will fully refund the purchase price within 14 days after having received your returned product.

The cost for return shipments shall be borne by you.

During the Withdrawal Period, you shall exercise due care in handling the product and its packaging. You will only remove the packaging and use the product to the extent that this is necessary to establish whether or not you want to keep the product.

You cannot return Underwear and Magazines.

 
Article 5 - Liability
We are not liable for any damages that may be caused as a result of you using the product. However, we are liable for damages that result from our willful misconduct or gross negligence. In any case, our liability will never exceed the purchase price of the product that caused the damage.
 
Article 6 - Intellectual property
All intellectual property (including copyrights, wordmarks, and trademarks) in relation to our text, photos, video’s or any other materials, are owned by us (or are used by us with permission of the owners). You shall refrain from committing any acts that may infringe these rights.
 
Article 7 - Complaints
If you have a complaint, we would like to hear about it. Please file your complaint as soon as possible by sending a detailed description to info(a)noblegoods.co. We will process your complaint as soon as possible, but in any event within a few working days. Should it take longer to handle your complaint, you will receive a notification within three working days to confirm that we have received your complaint, together with an indication of when we expect to respond. If we cannot settle a complaint amongst us, your complaint will be dealt with in accordance with the dispute section below.
 
Article 8 - Disputes
Dutch law applies to these Terms. Subject to mandatory legal provisions providing otherwise, any conflicts that may ensue from these Terms will be submitted to the jurisdiction of the Dutch Courts, in the district Midden-Nederland.